Páxina de inicio

Fotografía: Laura Pose

As Lembranzas

Artistas Galegas

Traballamos con artistas galegas ou relacionadas coa cultura galega. Cremos fielmente nas súas carreiras e apostamos polas novas promesas do Underground.

As que non se moven, non notan as súas cadeas.

Rosa Luxemburgo